Set China England

Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four

Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four
Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four
Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four
Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four
Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four
Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four
Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four
Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four

Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four
Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four. Beautiful antique 10 dinner plates.
Ashworth Brothers Hanley England Dinner Plates Set of Four